DODO - Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 22 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią jest Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią, ul. Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa)

2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią jest Barbara Smolarz; e-mail:iod.kpp-naklo-nad-notecia@bg.policja.gov.pl

3) dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią przetwarzane są zgodnie z art. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a mianowicie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;

4) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl)

5) każdemu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 01.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Smolarz
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kant Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych KPP w Nakle nad Notecią
do góry