Kierownictwo KPP - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią

insp. Krzysztof Stefaniak

Bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Kryminalnego KPP Nakło nad Notecią oraz pionu kryminalnego w jednostkach podległych, a także pracę poniższych komórek organizacyjnych:

 

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych;

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli;

- Zespół ds. Kadr i Szkolenia;

- Zespół Prezydialny;

- Zespół Administracyjno - Gospodarczy; 

- Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

- Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych;

- Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP.

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią

                                 kom. Zbigniew Sperkowski

Bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Nakło nad Notecią oraz pionu prewencji w jednostkach podległych.

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.08.2008
Data modyfikacji 01.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Justyna Andrzejewska
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Andrzejewska
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Andrzejewska
do góry