Kierownictwo KPP - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią

Biuletyn Informacji Publicznej

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią

 

 insp. Krzysztof Bodziński

 

Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią nadzoruje pracę Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią oraz następujące komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią:

- Wydział Kryminalny i pracę policjantów pionu kryminalnego w jednostkach podległych;

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych;

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli;

- Zespół ds. Kadr i Szkolenia;

- Zespół Prezydialny;

- Zespół Administracyjno - Gospodarczy; 

- Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

- Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych;

- Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP.

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią

 

 

nadkom. mgr Małgorzata Brola

Odpowiada za właściwe funkcjonowanie pionu prewencji w powiecie nakielskim oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Metryczka

Data publikacji 29.08.2008
Data modyfikacji 16.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. sierż. Edyta Nadolna
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Wałęcka Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Nakle nad Notecią
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kant
do góry