Kierownictwo KPP - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią

Biuletyn Informacji Publicznej

 

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią

kom. Mariusz Gaik

 

 

pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią oraz nadzoruje pracę komórek organizacyjnych  Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią:

- Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego oraz pracę policjantów pionu prewencji w jednostkach podległych;

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych;

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli;

- Zespół ds. Kadr i Szkolenia;

- Zespół Prezydialny;

- Zespół Administracyjno - Gospodarczy; 

- Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

- Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych;

- Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP.

 

Odpowiada za właściwe funkcjonowanie pionu kryminalnego w powiecie nakielskim oraz bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań Wydziału Kryminalnego  Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Metryczka

Data publikacji 29.08.2008
Data modyfikacji 02.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Kant
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kant Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych KPP w Nakle nad Notecią
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kant
do góry