Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią.

Kontakt:

ul. Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 47 7529 205 w dni urzędowania organu w godzinach 8:00 – 15.00  

faks numer 47 7529 225

 • Komendant Powiatowy Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Adres mailowy: iod.kpp-naklo-nad-notecia@bg.policja.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.
 • Pani/Pana dane osobowe:
  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 • Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2019
Data modyfikacji : 07.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Smolarz
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kant Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych KPP w Nakle nad Notecią
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kant
do góry