RODO - Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji
w Nakle nad Notecią jest Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią, ul. Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią, z wyłączeniem zbiorów danych dla których administratorem jest: Komendant Wojewódzki w Bydgoszczy (Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz) bądź Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa);

2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią jest Barbara Smolarz; e-mail: iod.kpp-naklo-nad-notecia@bg.policja.gov.pl;

3) dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej  Policji w Nakle nad Notecią będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią;

7) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Metryczka

Data publikacji : 30.10.2023
Data modyfikacji : 07.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Smolarz
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kant Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych KPP w Nakle nad Notecią
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kant
do góry